Jelgavas pilsētas pašvaldības PII " Zīļuks" vadītājas vietnieces izglītības jomā Ludmilas Kudreņickas prezentācija par aktualitātēm no pirmsskolu jomu koordiantoru semināra. Prezentācija pieejama šeit.

Resursi, kas izmantoti, veidojot prezentāciju, pieejami - šeit.

Iespējams iepazīties ar materiāliem no Skola2030 par šādām tēmām: