Tehnoloģiju mācību joma

Mācību jomas mērķis: tehnoloģiskā pratība, kas nozīmē, ka skolēns:

  1. praktiski rada sev un sabiedrībai noderīgus produktus, pakalpojumus, informācijas un vides risinājumus, dizaina procesā plānojot, projektējot un konstruējot, mērķtiecīgi, droši un atbildīgi izmantojot dažādus paņēmienus, darbarīkus un ierīces, to skaitā digitālās, izvēloties piemērotus materiālus un apgūstot atbilstošās prasmes un veidojot drošu un veselībai labvēlīgu darba vidi;
  2. atbilstoši rīkojas bīstamās sadzīves situācijās;
  3. izprot dizaina procesu un iegūst vienkārša tehnoloģiska procesa veikšanas un inženiertehnisku problēmu risināšanas pieredzi;
  4. spēj droši, efektīvi un atbildīgi izmantot digitālās tehnoloģijas dizaina procesā.
    (MK noteikumi Nr. 747, IV nodaļa, 7. punkts, 7.6. apakšpunkts.)

Lielās idejas: tehnoloģiju mācību jomas saturs ir strukturēts trīs lielajās idejās, kas aptver sasniedzamos rezultātus skolēnam šādos satura laukos: 1) skolēni iepazīst dizaina risinājumus, kas top dizaina procesā, 2) skolēni izvēlas risinājumam atbilstošus materiālus un tehnoloģijas, 3) izprot dizaina risinājuma (produkta, informācijas dizaina vai vides risinājuma) atbilstību konkrēta cilvēka vai sabiedrības vajadzībām, vēlmēm un iespējām. Plānojot dizaina risinājumu, jāņem vērā tā ilgtspējība, ietekme uz sabiedrību un dabu. (Skola 2030)

Jelgavas pilsētas tehnoloģiju mācību jomas vadītāji: 

Uģis Pekša (Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4. sākumskola),
E-pasts: ugis.peksa@gmail.com

Nadīna Anija Poga (Jelgavas Valsts ģimnāzija),
E-pasts: nadina.poga@gmail.com