Datorika

Metodiskie materiāli

  • Mentimeter ir interaktīva prezentācijas programmatūras platforma, kas ļauj skolotājam iegūt reāllaika informāciju no saviem skolēniem ar tiešraides aptaujām, viktorīnām un vārdu mākoņiem. Skolēniem ir nepieciešami viņu mobilie tālruņi/planšetdators vai dators, lai piedalītos, un WiFi vai mobilo datu pieslēgums, lai varētu piekļūt internetam un iesniegt atbildes. Lietošanas instrukcijā plaši aprakstītas programmatūras iespējas prezentāciju veidošanā, funkciju pielietojums, rezultātu izguve.

  • Stundas plāns izstrādāts ZRKAC pedagogu konsultācijas "Mākslīgā intelekta rīki “ChatGPT” un “Gemini” mācību stundu plānu gatavošanā" ietvaros. Plāns ir autora veidots materiāls, izmantojot bezmaksas ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkus "ChatGPT" un "Google Gemini". Sasniedzamais rezultāts: iepazīstināt skolēnus ar CSS pamatiem un sniegt prasmes izveidot vienkāršu ārējo CSS failu un sasaistīt to ar mājas lapu. Stundas ilgums: 40 minūtes.

  • LiveWorksheets ļauj pārveidot tradicionālās drukājamās darblapas (doc, pdf, jpg...) par "interaktīvām darblapām". Skolēni var aizpildīt darba lapas tiešsaistē un nosūtīt savas atbildes skolotājam. Platformas fukcionalitāte motivē skolēnus un skolotāji ietaupa laiku, jo daudzas skolēnu atbildes tiek vērtētas automatizēti. Pamācībā izskaidrotas platformas lietošanas funkcijas, aprakstīti soļi profila izveidei, darblapu nosūtīšanai, u.c.noderīgi soļi.

  • Šīs vadlīnijas izstrādājusi Eiropas Komisija sadarbībā ar ekspertu grupu dezinformācijas apkarošanai un digitālās pratības veicināšanai. Tajās atradīsiet praktiskus ieteikumus, jau gatavas darba lapas, ieskatu atsevišķos tematos un noderīgus brīdinājumus un piezīmes, kuru pamatā ir digitālās pratības un izglītības un apmācības jomā gūtā pieredze. To mērķis ir veicināt izpratni par to, kā var uzlabot digitālo pratību, un sniegt noderīgas zināšanas par dezinformācijas dinamiku un izpausmēm.

  • Kahoot platforma piedāvā iespēju pedagogiem veidot testus dažādos mācību priekšmetos par dažādām tēmām. Kahoot var izmantot visa vecuma skolēniem un ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci, planšetdatoru) un skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās jeb konta izveide. Platforma ir paredzēta tam, lai mācīšanās procesu padarītu interaktīvu un jautru.

  • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

  • Mācību materiāli paredzēti izglītojamo kompetenču attīstīšanai elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozarē. Tos ir iespējams izmantot ne tikai profesionālajā, bet arī vispārējā izglītībā datorikas un programmēšanas priekšmetu apguvē. Mācību materiālu kopumu izstrādājis Kaspars Ļubinskis, Jelgavas Tehnikuma pasniedzējs. Darbs iesniegts konkursā "Mācies digitāli" 2021./2022. māc.g.