Datorika

Metodiskie materiāli

  • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

  • Mācību materiāli paredzēti izglītojamo kompetenču attīstīšanai elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozarē. Tos ir iespējams izmantot ne tikai profesionālajā, bet arī vispārējā izglītībā datorikas un programmēšanas priekšmetu apguvē. Mācību materiālu kopumu izstrādājis Kaspars Ļubinskis, Jelgavas Tehnikuma pasniedzējs. Darbs iesniegts konkursā "Mācies digitāli" 2021./2022. māc.g.