Metodiskie dārgumi tavai iestādei vienuviet!

Pievieno savu materiālu

Pagarināta pieteikšanās konkursam "Zinātne uz skatuves-Latvija"

“Zinātne uz skatuves - Latvija” aicina pirmsskolas, sākumskolas, kā arī dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, astronomijas, inženierzinātņu un datorikas skolotājus pieteikties nacionālajam atlases konkursam, kas notiks 2020. gada 5. septembrī ...

Lasīt vairāk

VISC apstiprinātie jaunākie mācību līdzekļi pamatskolai un vidusskolai angļu valodas apguvei

 VISC izvērtējis mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam, kas noteikts Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (stāsies spēkā ...

Lasīt vairāk

Izdevniecība Pearson sākumskolas skolotājiem piedāvā jaunu mācību līdzekļu komplektu "Team Together"

Izdevniecība Pearson sākumskolas skolotājiem piedāvā jaunu mācību līdzekļu komplektu Team Together (komplekts iesniegts apstiprināšanai VISC). Team Together dod iespēju skolēniem līdztekus valodas prasmēm attīstīt arī 21.gadsimta ...

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālajai izaugsmei un attīstībai!

Metodiskie dārgumi ir platforma pārbaudītām vērtībām, kurā apkopota kolēģu un nozares ekspertu pieredze. Tās mērķis ir uzlabot pedagogu ikdienas darbu, piedāvājot dažādus materiālus, lai gūtu ierosmi pilnveidot savu profesionalitāti.

Līdzdarbojoties Metodisko dārgumu platformā, mēs augam kopā.

Skatīt vairāk

Metodiskiedargumi.lv atbalsts