Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Mācību jomas mērķis: sociālā un pilsoniskā pratība, kas nozīmē, ka skolēns:

  1. domā un rīkojas atbildīgi, apzinoties savas rīcības sekas un cienot dzīvību kā vērtību;
  2. viņam ir izveidojušies noturīgi, labvēlīgi sociālie ieradumi saziņā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem;
  3. ir izkopta nacionālā, vēsturiskā un pilsoniskā apziņa un izpratne par sabiedriskajiem un ekonomiskajiem procesiem.
    (MK noteikumi Nr. 747, IV nodaļa, 7. punkts, 7.2. apakšpunkts.)

Lielās idejas: sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā skolēni veido izpratni par tādiem jēdzieniem kā indivīds, sabiedrība (attiecības sabiedrībā, indivīda rīcība sadarbībā), vara un pārvaldes institūcijas, saimniecība (resursi, to izlietojums), kultūru daudzveidība, laika izpratne un pārmaiņas sabiedrībā. (Skola 2030)

Jelgavas pilsētas sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītāja: 

Kristīne Romanovska (Jelgavas 4. vidusskola),
E-pasts: kristine.romanovska2@gmail.com