Metodiskie dārgumi tavai iestādei vienuviet!

Pievieno savu materiālu

Koplietošanas telpu izmantošana attīstošās vides radīšanā

Katrā pirmsskolas izglītības iestādē ir grupas telpas un koplietošanas telpas. Izglītības pieejas maiņas kontekstā runājam par audzēkņa prasmi iejusties un darboties jaunos, neierastos apstākļos un situācijās. Bieži pedagogi pauž neapmierinātību ar lielo bērnu skaitu. ...

Lasīt vairāk

Pašvadītas mācīšanās ceļvedis

Lai vecāki un skolotāji varētu veiksmīgāk atbalstīt bērnus pašvadītas mācīšanās procesā, “Iespējamā misija” sadarbībā ar izglītības ekspertiem Swedbank emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros kā atbalstu ...

Lasīt vairāk

Rokasgrāmata "L-A-S-Ī-T. Kā mācīt un mācīties lasīt"

2021. gada 18. martā ar starptautisku tiešsaistes konferenci "Lasītprasmes pilnveides ceļā" noslēdzās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts "Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438, kurā piedalījās ...

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālajai izaugsmei un attīstībai!

Metodiskie dārgumi ir platforma pārbaudītām vērtībām, kurā apkopota kolēģu un nozares ekspertu pieredze. Tās mērķis ir uzlabot pedagogu ikdienas darbu, piedāvājot dažādus materiālus, lai gūtu ierosmi pilnveidot savu profesionalitāti.

Līdzdarbojoties Metodisko dārgumu platformā, mēs augam kopā.

Skatīt vairāk

Metodiskiedargumi.lv atbalsts