Dizains un tehnoloģijas

Metodiskie materiāli

 • Stundas plāns izstrādāts ZRKAC pedagogu konsultācijas "Mākslīgā intelekta rīki “ChatGPT” un “Gemini” mācību stundu plānu gatavošanā" ietvaros. Plāns ir autora veidots materiāls, izmantojot bezmaksas ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkus "ChatGPT" un "Google Gemini". Sasniedzamais rezultāts: iepazīstināt skolēnus ar CSS pamatiem un sniegt prasmes izveidot vienkāršu ārējo CSS failu un sasaistīt to ar mājas lapu. Stundas ilgums: 40 minūtes.

 • LiveWorksheets ļauj pārveidot tradicionālās drukājamās darblapas (doc, pdf, jpg...) par "interaktīvām darblapām". Skolēni var aizpildīt darba lapas tiešsaistē un nosūtīt savas atbildes skolotājam. Platformas fukcionalitāte motivē skolēnus un skolotāji ietaupa laiku, jo daudzas skolēnu atbildes tiek vērtētas automatizēti. Pamācībā izskaidrotas platformas lietošanas funkcijas, aprakstīti soļi profila izveidei, darblapu nosūtīšanai, u.c.noderīgi soļi.

 • Kahoot platforma piedāvā iespēju pedagogiem veidot testus dažādos mācību priekšmetos par dažādām tēmām. Kahoot var izmantot visa vecuma skolēniem un ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci, planšetdatoru) un skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās jeb konta izveide. Platforma ir paredzēta tam, lai mācīšanās procesu padarītu interaktīvu un jautru.

 • Materiālā par Meteņiem ir padomāts par sākumskolas skolotāju, klases audzinātāju, tas ietver: - bagātu folkloras materiālu krājumu par Meteņiem (kā ģērbjas, ko ēd, kādus priekšmetus izmanto, ko velk mugurā, ko dzied, ko dejo, utt.); - scenāriju ārpusklases pasākumam; - tabulu, kurā uzskaitītas idejas mācību priekšmetu satura kontekstā; - daudz un dažādi pielikumi, ko izmantot mācību stundā. Materiālu izstrādājusi sākumskolas skolotāja Anika Apine.

 • Metināšana (pedagoga rokasgrāmata)

  Pievienots:

  Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem -https://drive.google.com/file/d/1FrupKyjOqYUnfkzOLtIqxJ-Q-jwbK7zU/view , Moodle - https://drive.google.com/file/d/1qHbHUbnqIwdYdDltZH0VMR47m97ov5Ii/view

 • Mehatronika (pedagoga rokasgrāmata)

  Pievienots:

  Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem -https://drive.google.com/file/d/1nb2sU1hKNASozmv0kAzFrcqFoQPqwh0b/view , Moodle - https://drive.google.com/file/d/1mL50N8Z7MNpWjSum0PFqVrKYW1UFb4if/view

 • Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem - https://drive.google.com/file/d/19iaD8AkgLlkU_jfniQASKmfEZGtD2k_L/view, Moodle - https://drive.google.com/file/d/1oXXz2UEohuqOaDTDQw5sU0O7zU9Gv7aG/view

 • Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem - https://drive.google.com/file/d/1p8YiuTCcgefPjefhO_uosWVHmdRcFC1m/view, Moodle - https://drive.google.com/file/d/1A1-FNlpP3epPc7pLY44hurcTGzlJV9Lw/view

 • Projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem - https://drive.google.com/file/d/1fpR4DBvkPybXNQXQVC5J_cDDYq7W7xBu/view, Moodle - https://drive.google.com/file/d/1o9JEpPO4H1ca0xYTR_mSDie1STsWSWW3/view

 • Projekta “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502. Mācību materiāli skolēniem un rokasgrāmatu pedagogiem par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM). 7. un 8. kl. skolēniem - https://drive.google.com/file/d/1yRsXaLGGSHblGI7goBfpx0j5etaMs2xN/view, Moodle - https://drive.google.com/file/d/1Op8bjsiGjOgeGwPleX-tGy4rdD9w5rCC/view

 • Kompozīcija tekstildarbos

  Pievienots:

  Videostunda izstrādāta sākumskolas posmam, skolēniem ar GAT, taču to var izmantot arī vispārizglītojošo skolu skolēni sākumskolas posmā. Tajā ir īss apskats par kompozīcijas pamatelementiem: punktu, līniju, laukumu, līniju un laukumu ritmu. Darbu veidojusi Melita Mazūdre (Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola) konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Programmā genial.ly veidota spēle - virtuālās izlaušanās istabas, kuras var izmantot, lai mācītos drošības noteikumus un lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par elektrodrošību, ugunsdrošību, pirmo palīdzību, satiksmes drošību un skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Materiālu veidojusi Liene Sabule (Jelgavas Valsts ģimnāzija) konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Video, kā pašu spēkiem var izgatavot koka auto modeli no skices līdz gatavam auto. Oskars Krauze (Jaunrades nams “Junda”) materiālu izstrādājis konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Spēle "Izlaušanās istaba "Piena ceļš"" paredzēta ievadnodarbībai temata 8.4. Grupas projekts “Kā gatavo piena produktu ēdienus? Kā uzklāj galdu brīvdabas pasākumā?” apguvē. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Metodiskais materiāls izmantojams 9. klasē temata “Kā izgatavo dizaina izstrādājumu vairākās tehnikās, kura ierosmes avots ir arheoloģiskais vai etnogrāfiskais tautastērps?” apguvē. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Vides dizains virtuālajā telpā

  Pievienots:

  Materiāls paredzēts 10. klases skolēniem, kuri izvēlējušies apgūt mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” I pamatkursu. Virtuālā ekskursija izveidota, izmantojot programmu SuperViz. Mērķis - virtuālās ekskursijas veidošanas principu apgūšana, analīze un vides dizaina idejas prezentēšanas iespējas. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • ”Mājokļa tīrīšana” 9. klasē

  Pievienots:

  Materiālā ir dots ieskats par mājokļa tīrīšanu. Skolēniem ir jāuzraksta savas istabas ģenerālās tīrīšanas plāns, jāuzskaita darbi, kuri tiks veikti, kā arī jānorāda, kādi kopšanas un tīrīšanas līdzekļi nepieciešami mājokļa sezonas kopšanas darbiem.

 • Materiālā ietilpst mājokļa novērtēšana, ko skolēni veic kopā ar vecākiem. Skolēni iepazīsties ar ugunsdrošības noteikumiem un kopīgi ar vecākiem izvērtē, kura veida ugunsdzēsības aparāts vai citas drošības palīgierīces būtu nepieciešamas mājoklī, un kāpēc?

 • Skolēni tiek iepazīstināti ar apavu kopšanu, tīrīšana.Sasniedzamais rezultāts: iepazīties ar apavu kopšanu, uzturēšanu, prast kopt apavus.

 • Materiāla mērķis un uzdevumi: Materiāls paredzēts tehnoloģiju jomas pedagogiem, divām mācību stundām. 1. stundas sasniedzamais rezultāts - izveidot racionālu ēdienkarti ģimenei pusdienām vai vakariņām. 2. stundas sasniedzamais rezultāts - prast pagatavot pusdienas, vakariņas, pēc sevis izveidotās ēdienkartes.

 • Attālināta mācību procesa apstākļos piedāvāju materiālu par tēmu "Uzturs". 6. klases skolēniem ir uzdevums iepazīties ar to, kādi ir kartupeļu ēdieni, kā tie jāgatavo, kādas ir receptes dažādiem ēdieniem. Uzdevums ir skolēnam pašam pagatavot ēdienu un novērtēt to, vai viņš māk pagatavot pusdienas vai vakariņas sev, saviem vecākiem, ievērojot dažādas receptes un noteikumus. Svarīga ir arī vecāku iesaiste.

 • Mājturība un tehnoloģijas 5. klasei. Viena no apgūstamajām tēmām, kas paredzēta skolēnu radošuma attīstīšanai izstrādājuma noformēšanā, ir „Etnogrāfija. Latvju raksti”. Skolēnam ir svarīgi saprast to, ka katrai rakstu zīmei ir kāda nozīme. Lai attīstītu radošo domāšanu, skolēnam ir iespēja izveidot arī savu rakstu zīmi, vadoties pēc viņa dzimšanas datiem (diena, mēnesis, gads). Izstrādātajā materiālā ir pieejama prezentācija par etnogrāfiju un pamācību, kā veidot savu rakstu, kā arī darba lapa.

 • Mācību materiāls sagatavots, gatavojoties attālinātam mācību procesam, lai nodrošinātu skolēniem iespējas papildināt zināšanas rasējumu veidošanā, kā arī apgūtu zināšanas telpu un mājas plānošanā un telpu rasējumu veidošanā. Uzdevums paredzēts 6 mācību stundām, kuru laikā skolēnam nepieciešams izveidot mājas pirmā stāva telpu plānojumu, kā arī veikt visus nepieciešamos aprēķinus.

 • Mācību materiāls sagatavots, gatavojoties attālinātam mācību procesam, lai nodrošinātu skolēniem iespējas papildināt zināšanas rasējumu veidošanā, kā arī apgūtu zināšanas telpu un mājas plānošanā un telpu rasējumu veidošanā.

 • Dubultstundas tēma ir paraugprogrammas “Mājturība un tehnoloģijas 5.–9.klasei ar izvēli tekstila tehnoloģijās” satura Apģērbs (6 stundas) sastāvdaļa. Mērķis: Apģērba izvēles kritēriju noteikšana un lietota apģērba uzlabošanas iespējas. Stundas saturs un izmantotās metodes: Stāstījums tēmas aktualizēšanai - mūsdienu tendencēm sabiedrībā apģērba izvēlē, materiālu un apģērba ilgspēju un jēdzienu skaidrojums. Dialogs. Uzdevums. Materiāls sagatavots konkursa "Laiks iespējām" ietvaros 2018./2019. m.g.