Virtuālās izlaušanās istabas par drošības noteikumiem

Materiāla apraksts

 • Autors:
  Liene Sabule
 • Pievienots:
  11.08.2022
 • Mācību jomas:

  Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
  Tehnoloģiju mācību joma;

 • Priekšmets:

  Sociālās zinības;
  Dizains un tehnoloģijas;

 • Auditorija:

  7. klase;
  8. klase;
  9. klase;
  Vidusskola;


 • Mācību materiāla apraksts:

  Programmā genial.ly veidota spēle - virtuālās izlaušanās istabas, kuras var izmantot, lai mācītos drošības noteikumus un lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par elektrodrošību, ugunsdrošību, pirmo palīdzību, satiksmes drošību un skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Materiālu veidojusi Liene Sabule (Jelgavas Valsts ģimnāzija) konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.