Teātra māksla

Metodiskie materiāli

 • "...pirms tautas deju koncerta"

  Pievienots:

  Videopamācības 1.-6. kl. tautas deju kolektīvu dalībniekiem par tērpu sakārtošanas un uzvilkšanas loģisko secību. Video metodiskos materiālus ietiecams demonstrēt deju kolektīvā mēģinājuma laikā pirms koncerta.Metodisko materiālu izstrādāja Madlēna Bratkus un Ieva Ziemele (jaunrades nams "Junda") konkursa "Mācies digitāli" 2021./2022. māc. g. ietvaros.

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Pedagoģes Dairas Liepiņas veidots krājums, kurā atrodamas lugas, etīdes, radoši uzdevumi, spēles, mēles mežģi, mīklas, problēmsituācijas runas un iztēles attīstīšanai. Krājumā iekļautās lugas ir paredzētas rādīšanai gadskārtu un valsts svētkos.

 • Digitālie rīki projekta mācībām (iespēja skolēniem sadarboties un veidot tiešsaistē projekta darbu, t.sk. virtuālās realitātes projektu) un atgriezeniskās saites nodrošināšanai, skolēnu vizuālizpratnes, lasītprasmes un kritiskās domāšanas veidošanai un pārbaudei - Google Jamboard, Google Earth, EdPuzzle un TED-Ed. Materiālu darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros sagatavojis Rīgas Juglas vidusskolas skolotājs Ļevs Rusilo.

 • Idejas un piemēri, kā izmantot MS Office 365 MS Teams un Google rīkus (Forms, Docs, Presentation, Jamboard, Earth, Arts & Culture), kā arī EdPuzzle, Quizlet, Wordlwall Edpuzzle, EdTed, Padlet, Linoit, StoryJumper, Rubistar u.c. rīkus klātienes un attālināto mācību procesā, . Materiāls sagatavots darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros.

 • Virtuālie kultūras pasākumi

  Pievienots:

  Skolotāja Ļeva Rusilo virtuālo kultūras pasākumu saraksts. Materiāls publicēts izdevumā "Skolas Vārds" nr. 17/18 (183) 11.12.2020.

 • Spēle attīsta personības radošo potenciālu - iztēli, intelekta spēju kombinēt, domāšanas elastību un spēju domāt asociatīvi, aktīvi darboties un iesaistīties, būt izteiksmīgam, brīvam pašizpausmē, piedāvāt idejas un akceptēt citu idejas. Raksta autore - Ligita Smildziņa, teātra pedagoģe, režisore, mācību programmas "Teātra māksla" izstrādātāja, teātra sporta turnīru organizētāja, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu lektore.