Mūzika

Metodiskie materiāli

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Muzikogramma “Maziņos putniņus”

  Pievienots:

  Nataļjas Eberes (Jelgavas 6. vidusskola) veidots aktīvas mūzikas klausīšanās piemērs 2. klasei tēmas “Sekvence” ietvaros, kā arī materiāli mūzikas stundām 1.- 6. klasei, kas pieejami skolotājas veidotajā YouTube kanālā. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Digitālie rīki projekta mācībām (iespēja skolēniem sadarboties un veidot tiešsaistē projekta darbu, t.sk. virtuālās realitātes projektu) un atgriezeniskās saites nodrošināšanai, skolēnu vizuālizpratnes, lasītprasmes un kritiskās domāšanas veidošanai un pārbaudei - Google Jamboard, Google Earth, EdPuzzle un TED-Ed. Materiālu darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros sagatavojis Rīgas Juglas vidusskolas skolotājs Ļevs Rusilo.

 • Idejas un piemēri, kā izmantot MS Office 365 MS Teams un Google rīkus (Forms, Docs, Presentation, Jamboard, Earth, Arts & Culture), kā arī EdPuzzle, Quizlet, Wordlwall Edpuzzle, EdTed, Padlet, Linoit, StoryJumper, Rubistar u.c. rīkus klātienes un attālināto mācību procesā, . Materiāls sagatavots darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros.

 • Resursi mūzikas stundām

  Pievienots:

  Skolotāju Evas Turlutes un Elīnas Skujas (Friča Brīvzemnieka pamatskola, Rīga) apkopoti mūzikas stundās izmantojami interneta resursi.

 • Virtuālie kultūras pasākumi

  Pievienots:

  Skolotāja Ļeva Rusilo virtuālo kultūras pasākumu saraksts. Materiāls publicēts izdevumā "Skolas Vārds" nr. 17/18 (183) 11.12.2020.

 • Stundas tēma: Impresionisms un ekspresionisms. Sasniedzamais rezultāts: izprast kopīgo un atšķirīgo mūzikā un mākslā abos stilos.