Citas svešvalodas

Metodiskie materiāli

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Mikroprojekti svešvalodu stundās

  Pievienots:

  Vācu valodas skolotāja Ramona Vaļģe (Jelgavas Valsts ģimnāzija) dalās pieredzē par mikroprojektu izmantošanu svešvalodu (un ne tikai) stundās dažādu prasmju apguvei un attīstīšanai. Miniprojekti ļauj integrēt mācību stundā produktīvi orientētu mācību aktivitāti, kas saistīta ar reālo dzīvi.

 • Franču valoda. Laikapstākļi.

  Pievienots:

  Tēma: Laikapstākļi, Klase: 11.soc. (3. svešvaloda), Zināšanu līmenis: A1-A2, Stundu skaits nedēļā: 3, Skolā ir sociālā un humanitārā novirziena klase, kurai kā viens no profilpriekšmetiem ir franču valoda. Skolēniem pašiem patīk iesaistīties dažādās aktivitātēs. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" ietvaros 2018./2019. m.g.