Bioloģija

Metodiskie materiāli

  • Mentimeter ir interaktīva prezentācijas programmatūras platforma, kas ļauj skolotājam iegūt reāllaika informāciju no saviem skolēniem ar tiešraides aptaujām, viktorīnām un vārdu mākoņiem. Skolēniem ir nepieciešami viņu mobilie tālruņi/planšetdators vai dators, lai piedalītos, un WiFi vai mobilo datu pieslēgums, lai varētu piekļūt internetam un iesniegt atbildes. Lietošanas instrukcijā plaši aprakstītas programmatūras iespējas prezentāciju veidošanā, funkciju pielietojums, rezultātu izguve.

  • LiveWorksheets ļauj pārveidot tradicionālās drukājamās darblapas (doc, pdf, jpg...) par "interaktīvām darblapām". Skolēni var aizpildīt darba lapas tiešsaistē un nosūtīt savas atbildes skolotājam. Platformas fukcionalitāte motivē skolēnus un skolotāji ietaupa laiku, jo daudzas skolēnu atbildes tiek vērtētas automatizēti. Pamācībā izskaidrotas platformas lietošanas funkcijas, aprakstīti soļi profila izveidei, darblapu nosūtīšanai, u.c.noderīgi soļi.

  • Kahoot platforma piedāvā iespēju pedagogiem veidot testus dažādos mācību priekšmetos par dažādām tēmām. Kahoot var izmantot visa vecuma skolēniem un ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci, planšetdatoru) un skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās jeb konta izveide. Platforma ir paredzēta tam, lai mācīšanās procesu padarītu interaktīvu un jautru.

  • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

  • Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Daina Birkenbauma ir izveidojusi Youtube kanālu, kurā ievietoti apmēram 130 video materiāli, ko var izmantot mācību priekšmetā "Bioloģija". Ieskatam tiek piedāvāts vienas video stundas un pievienoto materiālu apraksts, kā arī norādīta Youtube kanāla saite. Darba autore materiālus veidojusi, akcentējot jaunajā standartā aktuālās prasmes un caurvijas. Materiāls iesniegts konkursam "Mācies digitāli" 2021./2022. māc. g.

  • Materiāls ir rediģējams un pielāgojams gandrīz jebkuram mācību priekšmetam 7.-12. klasē (oriģinālā veidots 10. kl. bioloģijai tematā "Dzīvo organismu daudzveidība". Kritēriji ļauj skolēnam pirms darba veikšanas (bukleta veidošanas) saprast, kam jābūt redzamam radošā darba rezultātā, skolotājam atvieglo radošo darbu vērtēšanu un konkrētas atgriezeniskās saites sniegšanu, kā arī skolēnam gala rezultātā ir vieglāk saprast, kāpēc saņemts konkrētais vērtējums, kas ir izdevies un kas būtu jāpilveido.

  • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju Lienes Sabules un Lienes Krieviņas kopīgais projekts, kurā viņas sadarbojās ar datorpratības, dabaszinātņu (bioloģijas un ģeogrāfijas) un angļu valodas pedagogiem, kopā ar skolēniem veidojot animācijas un video dabaszinātņu priekšmetos. Materiāls pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".

  • Stundas tēma - Šūnu dalīšanās. Saniedzamais rezultāts: Zina šūnu dalīšanās nozīmi un zinātnes attīstības vēsturi, izmanto jēdzienus šūnu dalīšanās procesa skaidrošanai (mitoze, mejoze, amitoze, interfāze, homologās hromosomas, haploīds, diploīds, krustmija, DNS replikācija). Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros