Bioloģija

Metodiskie materiāli

  • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

  • Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Daina Birkenbauma ir izveidojusi Youtube kanālu, kurā ievietoti apmēram 130 video materiāli, ko var izmantot mācību priekšmetā "Bioloģija". Ieskatam tiek piedāvāts vienas video stundas un pievienoto materiālu apraksts, kā arī norādīta Youtube kanāla saite. Darba autore materiālus veidojusi, akcentējot jaunajā standartā aktuālās prasmes un caurvijas. Materiāls iesniegts konkursam "Mācies digitāli" 2021./2022. māc. g.

  • Materiāls ir rediģējams un pielāgojams gandrīz jebkuram mācību priekšmetam 7.-12. klasē (oriģinālā veidots 10. kl. bioloģijai tematā "Dzīvo organismu daudzveidība". Kritēriji ļauj skolēnam pirms darba veikšanas (bukleta veidošanas) saprast, kam jābūt redzamam radošā darba rezultātā, skolotājam atvieglo radošo darbu vērtēšanu un konkrētas atgriezeniskās saites sniegšanu, kā arī skolēnam gala rezultātā ir vieglāk saprast, kāpēc saņemts konkrētais vērtējums, kas ir izdevies un kas būtu jāpilveido.

  • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju Lienes Sabules un Lienes Krieviņas kopīgais projekts, kurā viņas sadarbojās ar datorpratības, dabaszinātņu (bioloģijas un ģeogrāfijas) un angļu valodas pedagogiem, kopā ar skolēniem veidojot animācijas un video dabaszinātņu priekšmetos. Materiāls pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".

  • Stundas tēma - Šūnu dalīšanās. Saniedzamais rezultāts: Zina šūnu dalīšanās nozīmi un zinātnes attīstības vēsturi, izmanto jēdzienus šūnu dalīšanās procesa skaidrošanai (mitoze, mejoze, amitoze, interfāze, homologās hromosomas, haploīds, diploīds, krustmija, DNS replikācija). Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros