Ķīmija

Metodiskie materiāli

  • Mentimeter ir interaktīva prezentācijas programmatūras platforma, kas ļauj skolotājam iegūt reāllaika informāciju no saviem skolēniem ar tiešraides aptaujām, viktorīnām un vārdu mākoņiem. Skolēniem ir nepieciešami viņu mobilie tālruņi/planšetdators vai dators, lai piedalītos, un WiFi vai mobilo datu pieslēgums, lai varētu piekļūt internetam un iesniegt atbildes. Lietošanas instrukcijā plaši aprakstītas programmatūras iespējas prezentāciju veidošanā, funkciju pielietojums, rezultātu izguve.

  • LiveWorksheets ļauj pārveidot tradicionālās drukājamās darblapas (doc, pdf, jpg...) par "interaktīvām darblapām". Skolēni var aizpildīt darba lapas tiešsaistē un nosūtīt savas atbildes skolotājam. Platformas fukcionalitāte motivē skolēnus un skolotāji ietaupa laiku, jo daudzas skolēnu atbildes tiek vērtētas automatizēti. Pamācībā izskaidrotas platformas lietošanas funkcijas, aprakstīti soļi profila izveidei, darblapu nosūtīšanai, u.c.noderīgi soļi.

  • Kahoot platforma piedāvā iespēju pedagogiem veidot testus dažādos mācību priekšmetos par dažādām tēmām. Kahoot var izmantot visa vecuma skolēniem un ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci, planšetdatoru) un skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās jeb konta izveide. Platforma ir paredzēta tam, lai mācīšanās procesu padarītu interaktīvu un jautru.

  • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

  • Mārupes pamatskolas skolotāju pieredze attālinātā mācību procesa organizēšanā STEM priekšmetos, apvienojot dažādus virtuālos rīkus, panākt maksimāli personalizētu un uz domāšanu vērstu mācību procesu, kurā skolēni var sadarboties, stundu laikā viens otram paskaidrot un palīdzēt, kā arī mācīties viens no otra, vienlaicīgi parādot arī individuālu sniegumu. Materiālu sagatavoja Mārupes pamatskolas skolotāji: Daiga Krieviņa, Singa Vītola, Agija Jēgere, Kristaps Purviņš.

  • Darbs paredzēts 8. klasei ķīmijā par tēmu „Vielu mikropasaule”. Darbs sastāv no četrām zināšanu spēlēm — “Kurs” grib kļūt teicamnieks?”, “Labirints”, „Ķīmiskā kauja” un “Ķīmiskā māja” . Šis spēles ir paredzētas skolēniem zināšanu apguvei un nostiprināšanai tēmas “Vielu mikropasaule” noslēgumā.

  • Savā ikdienas dzīvē mēs sastopamies ar visdažādāko mazgāšanas un kosmētisko līdzekļu klāstu. Zināšanas par šo materiālu sastāvu, īpašībām, ietekmi uz apkārtējo vidi, dod iespēju pareizi un saprātīgi tos izvēlēties, lietot, apzināties lietošanas noteikumu neievērošanas sekas. 12. klasei. Ķīmija. Materiāls sagatavots konkursa "Laiks iespējām" ietvaros 2018./2019. m.g.