Domājot par pedagoģiskā procesa plānošanu pirmsskolas izglītības grupā, var pamanīt noteiktas likumsakarības starp plānu veidojošajām sadaļām. Ja šīs sastāvdaļas izprot, plāna izveides process kļūst kvalitatīvāks un pats plāns elastīgāks. Plāna tapšana, sadarbojoties visiem, kuri saistīti ar konkrēto pirmsskolas grupu (skolotājiem, skolotāja palīgiem, atbalsta speciālistiem, tehniskajiem darbiniekiem, ģimenēm), ļauj pamanīt papildināmo un pilnveidojamo gan kopīgajā sadarbībā, gan katra pedagoga profesionālajās zināšanās un prasmēs. Tas ļauj efektīvi kāpināt iestādes piedāvātās izglītības kvalitāti un sadarbības sistēmu.

Pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa iespējamais algoritms pieejams šeit.

Raksta un materiāla autore:
ZRKAC Izglītības un informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas galvenā speciāliste Ieva Dakne