13. februārī notika seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem. Semināra tēma bija „Diferencēšana”.

Prakse liecina, ka diferencēšanu skolotāji saprot kā satura pielāgošanu, pagrūtināšanu vai satura apjoma palielināšanu kādam no audzēkņiem, kuram, mācoties nepieciešams atbalsts vai kurš uzdoto veicis ātrāk. Taču satura projekta mācībās tiek vērsta uzmanība uz amerikāņu izglītības darbinieces un daudzu grāmatu autores par diferencēšanu Kerolas Annas Tomlinsones ieguldījumu šajā jomā. Seminārā iepazināmies ar K .A. Tomlinsones veikumu un precizējām pamata uzstādījumus diferencējot. Diferencēt var:

  • izglītības saturu;
  • izglītības procesu;
  • veidu, kādā bērns demonstrē apgūto jeb produktu;
  • vidi.

Diferencēšana notiek audzēkņu grupai. Plānojot diferencēšanu, blakus sasniedzamajiem rezultātiem, jāņem vērā arī veids, kādā audzēkņi uztver informāciju – audiāli, vizuāli vai kinestētiski, kā arī bērnu interese par piedāvāto un sagatavotības līmenis. Tieši šis redzējums ļauj nodrošināt pieejas maiņu un par galveno neizvirzīt saturu, bet izvērtēt katru pirmsskolas grupas bērnu un izvēlēties veidu, kādā bērns visefektīvākajā veidā mācīsies, nezaudējot prieku un interesi. Skolotājam būtu jābūt skaidram, kurš informācijas uztveres veids ir vadošais viņam pašam, lai saprastu un apzinātos savas darbības un veiktu korekcijas, padarot mācību procesu efektīvāku.

Semināra gaitā vietnieki strādāja apakšgrupās, lai saprastu, kā sniegt metodisko atbalstu savas iestādes pirmsskolas izglītības skolotājiem, diferencējot vai individualizējot mācību saturu.

Prezentācija pieejama šeit.