Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 12. decembrī notika PII vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs "Pedagoģiskās padomes sēde".

Materiāli no tās pieejami šeit:

prezentācija;

darba grupas rezultātu kopsavilkums.