2019. /2020. mācību gadā tika uzsāktas diferencētas seminārnodarbības un aktualizētas šādas tēmas:

Pielikums: Dati kā mērinstruments

Pielikums: Dokumenti un dati PII vadītājās vietnieka darbā

Pielikums: PII vadītāju un skolu direktoru vietnieku seminārs