23. oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika metodiskais seminārs “Lilu māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus””. Tajā piedalījās sākumskolas posma dabaszinību pedagogi, lai gūtu priekšstatu par sagatavotā mācību palīglīdzekļa izmantošanas iespējām.

Metodiskais materiāls “Lilu māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus” ir Eiropas dabaszinātņu skolotāju asociācijas “Science on Stage” jeb “Zinātne uz skatuves” apkopota un izdota grāmata, ko latviski iztulkojusi ZRKAC direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde.

Metodiskais palīglīdzeklis “Lilu māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus” sniedz skolotājiem idejas un materiālus mācību stundām, apvienojot valodas prasmju attīstīšanu ar eksperimentu veikšanu. Vienojošais elements visās tēmās ir fantāzijas tēls Lilu un viņa draudzene, meitene Alīna. Kā sākumpunkts viņu piedzīvojumiem ir mājas, kur atrodas vannas istaba, viesistaba un virtuve. Katra no šīm vietām ir izpētes vērta, lai atklātu tajā esošos noslēpumus.

Vannas istabā tiek vēroti spogļi: kā veidojas kondensāts, kas notiek ar attēlu, ja spoguļa izliekums ir virzīts uz konkrētā objekta pusi vai pretēji – atvirzīts no tā, kādos sadzīves priekšmetos vēl var novērot savu attēlu. Tiek apskatīta ūdens attīrīšanas tēma, audzēti kristāli, gatavota ziloņa zobu pasta, tiek pārbaudīts, kā dažādi parametri ietekmē putu daudzumu.

Virtuve ir lieliska vieta, kur var eksperimentēt ar raugu un mīklu. Vienā eksperimentā bērni pēta sausā rauga iedarbību un iemācās veikt eksperimentus, mainot vairākus lielumus. Otrajā bērni pārbauda dažādas mīklas – vai tās peld vai grimst. Trešajā eksperimentā tiek novērots, kā mainās mīklas krāsa, tai pievienojot kāpostu sulu, citronu sulu vai sodu.

Viesistabas sadaļā ir stāsts par dīvāna stumšanu un vilkšanu pa dažādām virsmām. Bērni pēta berzes parādību un to, kā dažādi apstākļi, piemēram, grīdas seguma veids un dīvāna kāju garums, ietekmē to, cik grūti vai viegli to ir stumt vai vilkt. Turpinot stāstu par mēbeļu pārbīdīšanu, fantāzijas tēls Lilu un viņa draudzene Alīna vēlās mainīt istabas iekārtojumu, bet, pirms to darīt, nolemj uzzīmēt telpas iekārtojuma plānu. Zīmējot viesistabas plānu, bērni iemācās izmantot mērogu. Tā kā viesistabu grezno istabas augi, bērni ar eksperimentu palīdzību noskaidro, kas nepieciešams, lai nodrošinātu augiem labvēlīgus augšanas apstākļus.

Piedāvātie uzdevumi veicina bērnu izpratni par daudzveidīgām zinātniskām parādībām un jēdzieniem. Metodiskajā seminārā pedagogiem bija iespēja pašiem darboties, gūstot labāku izpratni par materiāla potenciālu, iespējām, kā to efektīvāk iekļaut kopējā mācību saturā. Pedagogi atzina, ka piedāvātie uzdevumi rosina bērnu iztēli, zinātkāri un vēlmi izzināt apkārtējo pasauli. Tā kā grāmatā ietverti dažādu grūtības pakāpju stāsti un uzdevumi, tos var izmantot dažādu attīstības līmeņu bērnu vajadzībām gan mācību stundās, gan ārpusstundu nodarbībās.  

Iepazīties ar metodisko materiālu var šeit.
Semināra prezentācija šeit.