Piedalies projektā "Zenit stāsti"!

Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku īsteno projektu “Zenit stāsti”. Projekta laikā jaunieši (7.–12. klase) aicināti caur konkrētām fotogrāfijām un pieredzes stāstiem palūkoties uz savu vecāku/vecvecāku/radinieku ikdienu trīs pilsētās – Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā – laika posmā no 1960. līdz 1980. gadam.

Dalībai projektā vēl var pieteikties. Skolotāji, kas iesaistīsies projektā, saņems oficiālu apliecinājumu par dalību projektā un idejas integrēšanu kompetenču izglītības procesā (8 st. apmērā).

Projekta "Zenit stāsti" prezentācija pieejama šeit: https://ieej.lv/TVSlD

2020. gada 30. septembrī pl. 15:00 - 16:15 tiešsaistes platformā MS TEAMS tikšanās ar projekta antropoloģi Annu Elizabeti Griķi.

Lai saņemtu uzaicinājuma saiti, ikviens interesents var reģistrēties šeit: https://ieej.lv/I1NIy

Tikšanās laikā tiks sniegta praktiska informācija par to, kā sagatavot skolēnus intervēšanai, kas jāņem vērā intervijas laikā, kā vēlāk veiksmīgi strādāt ar iegūtajiem datiem. Būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par intervijas metodi vai atrisināt neskaidrības, kādas varētu būt radušās saistībā ar projekta "Zenit stāsti" izstrādātajiem ieteikumiem.

Pielikumos - informācija par projektu, ieteikumi/vadlīnijas skolotājiem un skolēniem projekta "Zenit stāsti" uzdevumu veikšanai, kā arī vienošanās veidlapa intervijai.
 

Informāciju sagatavoja:

Baiba Īvāne, Jelgavas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja