European Schoolnet iztrādātajās vadlīnijās var iepazīties ar pētījuma rezultātiem par apkārtējās vides un telpas iekārtojuma ietekmi uz izglītības procesu kopumā.
Tajā iekļauts detalizēts apraksts par to, kā pareizi iekārtota fiziskā telpa palīdz mācību procesā, padara to saistošāku un ietekmē arī skolēnu rezultātus, apgūstot vielu. Svarīgi ir gan aprīkot telpu ar nepieciešamo tehnoloģisko bāzi, gan harmoniski to iekārtot.

Materiāls pieejams šeit.