Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs Jelgavas pilsētas mazākumtautību izglītības iestāžu pedagogiem piedāvā tiešsaistes bezmaksas nodarbības latviešu valodas prasmju pilnveidei. Mērķis – profesionālās valodas apguve, turpinot attīstīt un uzlabot valodas komunikatīvo kompetenci, kas nepieciešama ikdienas saziņā ar kolēģiem, skolēniem un vecākiem.

Tiešsaistes nodarbības paredzētas mazām grupām (2 – 4 skolotāji), piedāvājam arī individuālas nodarbības. Mācību programma tiek veidota atbilstoši mācību vajadzībām, jebkuram zināšanu līmenim. Nodarbības notiek pēc abpusēji saskaņota grafika reizi nedēļā, ilgums 60 min. Tās vada Izglītības un informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas galvenā speciāliste Inta Leilande. Pieteikšanās līdz 24. aprīlim, rakstot uz e – pastu: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv. Plānotais individuālo un grupu nodarbību (2 – 4 skolotāji) sākums – 27. aprīlis.