ZRKAC Youtube kanālā ir publicēti jauni video ar dabaszinību eksperimentiem pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Eksperimentus vecāki kopā ar bērniem var veikt mājās, un skolotāji tos var izmantot, gatavojot stundas. Video ir izskaidrots, kāda dabaszinību tēma tiek apgūta, kā šos eksperimentus veikt un ko var novērot.

Eksperimentu video ikvienam interneta lietotājam ir pieejami bez maksas, un to klāsts pakāpeniski tiks papildināts.