Lai kā gribētos domāt, ka tagad visi skolēni sēdēs mājās un paši mācīsies, sākumskolas skolēnu attālināto mācīšanos bez iepriekšējas un  mērķtiecīgas nepieciešamo prasmju attīstīšanas un atbalsta nav iespējams īstenot. Rīgas pilsētas sākumskolā ir vairāki nosacījumi, kas tiek ievēroti ikdienas mācībās, un nevēlamies no tiem atteikties, mācoties arī attālināti:

  • attiecības skolotājam ar bērnu;
  • kopīga darba plānošana un sadarbība kolektīva iekšienē;
  • cieša sadarbība ar vecākiem;
  • laicīga atgriezeniskā saite.

Mācību darbā tehnoloģijas esam izmantojuši salīdzinoši minimāli. Šī iemesla dēļ tika pieņemts lēmums pirmajā mācību nedēļā pēc brīvlaika sākt ar atkārtošanu, lai skolotājs var pierast pie IKT rīkiem un bērni var apgūt attālinātu mācību procesu.

Kopā ar skolas vecākiem šobrīd apgūstam Google classroom iespējas. Skolotāji saziņai ar bērniem izmantos jau esošos saziņas kanālus, lielākoties tas ir Whatsapp, kur nosūtīs darāmos un gaidīs izpildītos darbus. Jau šobrīd apzināmies, ka šāds risinājums prasa ļoti konkrētas prasības no skolotāja puses: 

  • bērnam mājās laikus jāzina, kas ir jādara un kur vecāki var atbalstīt, piemēram, tas, ka uz nākamo dienu darbiņi tiek nodoti ne vēlāk kā iepriekšējās dienas plkst. 16:00;
  • skolotājs būs pieejams bērniem noteiktā dienas laikā, tādā veidā motivējot pievērsties uzdevumiem ierastajā mācību laikā un saglabājot skolotāja privāto laiku;
  • ja ikdienā nav strādāts pie tā, ka bērns pēc iespējas pats pilda uzdevumu un nesauc skolotāju pie katras nesaprašanas, tad mājās to īstenot pašam būs izaicinājums;
  • līdz ar to uzdevumu lasīšanas/pildīšanas atgādnēm (un citām atgādnēm) bērnam ir jābūt pieejamām mājās. Atgādnes, kas ir izmantotas klasē, šobrīd liekam pakā katram bērnam un pētām, vai ir nepieciešama kāda jauna atgādne, zinot konkrētu bērnu attīstāmās prasmes.

Jau minēju - svarīgi saglabāt attiecību veidošanu. Skolā skolotāji katru rītu ar bērniem pārrunā svarīgākos dienas notikumus, kā viņi jūtas. Šobrīd var izskatīt Google Forms izmantošanas iespējas, lai liktu arī pašam bērnam padomāt par šiem jautājumiem.

 Laikā, kad skolā parasti noslēdzas mācību process, jaunāko klašu audzinātājas zvanīs katram bērnam, lai vismaz īsi pārrunātu, kā ir pagājusi diena, kas ir izdevies un kas sagādāja grūtības, tādā veidā nepazaudējot kontaktu un sniedzot bērnam atbalstu. Tāpat ar Doodle iespējām tiks organizēti konsultāciju laiki. Konsultācijas notiks pa telefonu vai izmantojot kādu no platformām, kas piedāvā video zvanus, piemēram Skype. Vecākajās klasēs, kurās bērni aktīvi izmanto viedtālruņus, veidosim klases un priekšmetu skolotāju Whatsapp grupas, lai bērni var savā starpā jautāt nesaprasto, un iespēju robežās iesaistās skolotājs.

Runājot par komunikāciju, ir svarīgi, ka tā ir regulāra un sniegta laikus. Nesaskatām jēgu uzdot bērniem projekta darbus vai patstāvīgus ilgtermiņa darbus, ja skolotājs pieslēdzas tikai noslēgumā. Apjomīgāks darbs var būt, bet ir jāparedz starpposmi, kuros skolotājs ar bērnu pārrunā, kas tieši un kad ir jāizdara, kā sokas ar uzdevumu izpildi, kā tiek realizēts darbības plāns.

Lai gan šobrīd sociālajos tīklos ir pieejami dažādi apkopojumi ar saitēm, vietnēm un aplikācijām, kuras var izmantot mācību procesā, mēs ļoti vēlamies nepārvērst visu dienu par sēdēšanu pie ekrāna. Uzskatām, ka svarīgi, lai bērns turpina rakstīt ar roku un veic uzdevumus nesaistīti ar viedierīcēm. Šī iemesla dēļ katru dienu bērnam būs konkrētā laika posmā jālasa un jāveic pieraksti skolotāja sagatavotā darba lapā. Otra neatņemama dienas sastāvdaļa būs matemātika, kur uzdevumu veidi atšķirsies. Tās var būt darba lapas, grāmatas uzdevumi vai konkrēta sadaļa no ixl.com piedāvātajiem resursiem, ar kuriem skolai jau ir laba pieredze. Dienu no dienas atšķirsies, būs jāpilda vēl divu mācību priekšmetu uzdevumi. Viens mācību priekšmets būs sociālās zinības, dabaszinības vai svešvaloda, otrs - mūzika, māksla  vai sports. Tātad bērnam katru dienu ir četri dažādi mācību priekšmeti.

Šobrīd katram bērnam tiek gatavoti materiāli vismaz uz pirmo nedēļu, kurus vecāki varēs skolā paņemt. Tie būs pieejami arī elektroniski. Atsevišķas darba lapas tiks sūtītas ar domu, ka tās var izprintēt mājās vai sliktākajā gadījumā ekrānā redzēt jautājumus un atbildes pierakstīt uz papīra, kuru pēc tam nofotografē un nosūta skolotājam.

Mēs nesagaidām, ka bērns sekos stundu sarakstam no mājām un konkrētos laika posmos darīs to, ko vēlamies. Katram mājas dzīve ir iekārtota citādi, un šis būs milzīgs izaicinājums īstenot skolas grafiku mājās. Mājas dzīves plānošanai ir svarīgs vecāku atbalsts. Šobrīd meklējam veidus, kā vecākus atbalstīt, piemēram, piedāvāt dienas plāna variantus, kurus bērns ar vecākiem kopā var pārveidot savām vajadzībām, paredzot laiku ēdienreizēm un uzdevumu izpildei. Vecākiem izsūtīsim ļoti konkrētu plānu par skolotāju darbību konkrētos laika periodos. Pa punktiem tiks izdalīts arī tas, ko sagaidām no skolēna mājās un kāds atbalsts sistēmas īstenošanai būs nepieciešams no pieaugušajiem. Jo konkrētāk viss tiek atrunāts, jo lielāka iespēja, ka mums kopā  izdosies.

Teksta autore: Asnāte Morozova, Rīgas pilsētas sākumskolas direktora vietniece, angļu valodas skolotāja