Jelgavas sadraudzības pilsētā Šauļi (Lietuva) ir 31 skola un 30 pirmsskolas izglītības iestādes. Katra no tām domā par iestādes attīstības iespējām. Romuvas proģimāzija ( Romuvos progimnazija) Šauļos kā vienu no perspektīviem attīstības virzieniem iezīmējusi STEM un lielu uzmanību pievērš lasītprasmes attīstīšanai, kas viņuprāt, nodrošina skolēnu labās sekmes visos priekšmetos, ne tikai dzimtajā valodā. Šie attīstības virzieni ir ieraugāmi arī skolas vidē.

Attēlos redzamā lasīšanas „sala” izveidota vienā no skolas foajē. Tajā izvietotas nesen izdotas un interesantas grāmatas. Vadoties pēc to popularitātes skolēnu vidū, īpaši iecienītās tiek sagādātas vairākos eksemplāros, lai tās būtu pieejamas un rosinātu skolēnus lasīt.

Jaunākās tehnoloģijas tiek izmantotas mācību procesā. Piemēram, šie krāsainie, ļoti vieglie kubi tiek izmantoti dzimtās valodas un svešvalodu stundās, mācot ne tikai valodu, bet arī sadarbības prasmes, attīstot domāšanas pamatoperācijas, trenē uzmanību un uztveri, padara stundas interesantas un priekpilnas. Svešvalodu stundas vecākajiem skolēniem norit datorklasēs, kurās skolēni var pilnveidot arī runas prasmes. Tehniskais aprīkojums ļauj vienlaikus būt aktīviem visiem skolēniem, veidojot dialogus pa pāriem vai trijatā, un svešvalodu skolotāja pieslēdzoties var pievērst uzmanību katram skolēnam vai katram no pāriem.

Sākot ar 1. klasi, skolēni apgūst programmēšanu. IT kabinetā atrodas 3D printeris

Skolā top multifunkcionāls kabinets pētnieciskajai darbībai un konstruēšanai, izmantojot LEGO, kas ļauj attīstīt elastīgu nestandarta domāšanu,  pētnieciskās prasmes.

Skolas koplietošanas vide tiek veidota demokrātiska.