2019./2020. m. g. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija trīsdesmito mācību gadu uzsāka citā, plašākā skolas ēkā. Savas pastāvēšanas laikā skola savas mājvietas ir mainījusi astoņas reizes, katru vietu padarot par sev tīkamu, radot mājīguma sajūtu. Skola ir vieta, kurā bērni uzturas gandrīz lielāko dienas daļu, tāpēc svarīga ir vide, kurā mēs visi atrodamies. Tam jāpieliek pūles gan no skolēnu, skolotāju, darbinieku un vecāku puses.

Mūsu skolas neatņemama sastāvdaļa ir absolventu sienas gleznojumi.Tā ir katras 12. klases izlaiduma dāvana skolai. Gleznas tapšanā apvienojas visas izlaiduma klases. Jāspēj vienoties par kopīgu ideju, gleznas nosaukumu, darāmajiem darbiem. Tā ir milzīga uzdrīkstēšanās un spēja panākt savstarpēju saprašanos vienotai domai un idejai. Gleznas apakšā katrs absolvents uzraksta savu vārdu. Tas ir kā  piederības apliecinājums skolai.

Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi ir savas skolas, pilsētas un valsts patrioti. Tuvojoties valsts svētkiem, katrā skolā svin valsts svētkus. Spīdolieši Valsts svētku svinības uzsāk ar kopīgu sadziedāšanos skolas kāpnēs pirms svinīgā pasākuma, Kādas dziesmas dziedāt, tā ir skolēnu iniciatīva.

Tā kā šajā gadā skolas telpas ir plašākas, skolēniem skolas foajē ir pieejamas klavieres, kuras brīvajos brīžos var spēlēt. Ja ir paņēmies līdzi vēl kāds mūzikas instruments, tad jau sanāk ansamblis. Skolēni labprāt pulcējas pie klavierēm, lai kopīgi muzicētu vai vingrinātos klavierspēlē.

Ļoti atzinīgi novērtējam, ka sabiedrības pārstāvji zina, novērtē un atceras skolu. Šajā gadā tikām pie Swedbank lielā puzura mazajām daļiņām. Banka to dāvināja skolai pateicībā par ilgadējo sadarbību. Esam lepni, ka pati autore Ausma Spalviņa bija klāt pasniegšanas brīdī.

Skolā mācību process notiek ne tikai klasē. To ir iespējams organizēt brīvā dabā. Kopš šī gada Spīdolai ir savs mežs. Jau novadītas vairākas stundas, un esam dalījušies pieredzē ar citu skolu pedagogiem. Var teikt, ka daba ienāk skolas vidē.

Skolā var visu. Vajag tikai meklēt jaunas idejas, smelties spēkus un uzdrīkstēties darīt. Tas, kāda ir mūsu vide, ir atkarīgs no mums pašiem.