13. februārī pl. 14.30 ZRKAC notiks seminārs PII vadītāju vietniekiem „Mācību satura diferencēšana”. Strādāsim pie precīzākas izpratnes par to, kas ir diferencēšana, kā tā palīdz nodrošināt bērna izglītības vajadzības.

20. februārī pl. 13.00 ZRKAC notiks seminārs PII vadītāju vietniekiem „Vērošanas prakse”. Tajā fokuss uz to, ko es kā iestādes vadītājas vietnieks varu vērot, darbojoties izglītības vidē pirmsskolas grupā, kādas cēloņsakarības pamanīt, ko ar pamanīto iesākt.