Kā savā tīmekļa vietnē raksta PII "Rotaļa", iestādes uzdevums ir sagatavot bērnus dzīvei mainīgā pasaulē, attīstīt un nostiprināt viņos vēlmi patstāvīgi mācīties, izzināt sevi un apkārtni, analītiski domāt un izdarīt izvēli, darboties atraisīti un radoši, rūpēties par sevi un sabiedrību, saudzīgi izturēties pret vidi, būt savas zemes patriotiem. Atbilstoši izvirzītajam uzdevumam mērķtiecīgi tiek veidota vide.

PII "Rotaļa" centrālā ieeja

Centrālā ieeja ir vieta, kurā apvienojas visas četras stihijas – uguns, ūdens, gaiss un zeme. Šeit mēs vienmēr sagaidām ciemiņus, sākot iepazīstināt ar iestādi, tās vēsturi, darbiniekiem un bērniem. Pulkstenis ar visu 12 grupu attēliem, "goda galerija", sālsūdens akvārijs, kurā mīt pašiem savs Nemo! Ziemassvētkos šeit tiek novietota skaistule egle, Ziemassvētku vecītis un pasta kaste, kurā katrs var ielikt savu vēlējumu vai cerību uz pārsteigumu. Pie kamīna tiek lasītas pasakas, notiek pasākumi ar dejām un dziesmām, bieži šī telpa pārtot par izstāžu zāli. Ikdienā telpu apgūst mazie jelgavnieki, kuri ierodas, lai  apgūtu peldētprasmes.

Izpētes telpa

Mēs to mīļi saucam par ziemas dārzu. Tajā ir daudz telpaugu, runcis Rausis, bruņurupucis Pipars un skaistās zivis. Bērni šeit sēj, piķē, stāda un kopj augus, veic eksperimentus, sver, griež, mēra, skaita un pēta. Ziemas dārzs bieži pārtop par mākslas studiju, kur var gleznot augus, akvāriju, dzīvniekus. Reizēm tā ir telpa, kurā nomierināties no negācijām, pētīt un lasīt enciklopēdijas vai ieklausīties dabas skaņās.

Bērni apgūst iemaņas darboties ar vienkāršiem darbarīkiem - lāpstu, grābekli, lejkannu, kā arī ar  sarežģītākiem - svariem, mērlentu, mikroskopu.

Telpa mainās līdzi gadalaikiem, pārtopot par dabas laboratoriju.

Speciālistu kabineti

Telpas, kurās strādā mūsu speciālistu komanda - logopēds, psihologs, speciālais skolotājs - aprīkotas tā, lai varētu darboties individuāli. Katra telpa ir kā laboratorija bērniem. Tajā viss ir citādāks kā grupā, tur bērns darbojos viens kopā ar «labo feju», kura ļauj pētīt, darīt, runāt, kā bērns prot, kļūdīties. Visiem šeit ļoti patīk, reizēm pat bērnus pārņem baltā, labā skaudība - kāpēc es tur tieku tik reti?

Speciālisti šeit konsultē vecākus, sadarbojas un pārrunā dažādus jautājumus ar grupu skolotājām, analizē bērnu attīstības izaugsmi, sastāda individuālos plānus. Te notiek arī atbalsta komandas sanāksmes.

Peldbaseins

Ūdens patīk gandrīz visiem bērniem. Šeit, peldbaseinā, bērni sāk  manīt, ka valda pār savu ķermeni, ka to notur ūdens. Attīsta visus ķermeņa muskuļus vienlaikus, tā veidojot simetrisku augumu, trenē izelpu un ieelpu. Veicina saskarsmes prasmes, veicot uzdevumus komandā. Rod iespēju aktīvi izkustēties.

Baseinam šogad, 2020. gadā, 15 gadu jubileja, kas tiek svinēta ar interesantu sižetu un jautriem uzdevumiem ūdenī.

Baseinā neaizmirstam arī par drošības noteikumiem!

Mūsu baseinā peldētapmācību apgūst arī kaimiņu PII bērni un mazie jelgavnieki no 2 mēnešu līdz 3 gadu vecumam.

Pāreja

Telpa, kurā apskatāmas lielās bildes, kādi mēs esam bijuši dažādos jubilejas gados. Kādi darbinieki strādājuši kolektīvā? Kādi laika apstākļi bijuši novembra mēnesī? Šogad, 2020. gadā, mums 44!

Pārejā mēs veidojam izstādes un izliekam aktuālu informāciju par svarīgāko iestādē, pilsētā, valstī.

Viss mainās kā gadalaikos, gan izstādes tēmas, gan noformējums, gan aktualitātes.

Varam apskatīt zivis akvārijā, izlasīt informāciju, pasēdēt, atpūsties un baudīt skatu aiz loga.

Mūzikas zāle

Zāle, kurā vienmēr skan mūzika, smiekli, soļu dipoņa, aplausi. Telpā darbojas gan lielie, gan mazie. Dzied un muzicē visi! Reizēm var dzirdēt tikai solistu, reizēm veselu orķestri. Liela un plaša materiālā bāze un talantīgi pedagogi, kas sagatavo bērnus konkursam "Jelgavas cālis" un Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas klases topošos skolēnus.

Telpa, kura reizēm pārtop par vecāku darbnīcu, kad tiek veidotas jaukas lietas vai gatavoti pārsteigumi.

Vakaros zālē darbojas interešu izglītības vokāli dramatiskās studijas audzēkņi.

Fizioterapijas zāle

To izmanto gan speciālo grupu bērni, gan bērni, kuriem nepieciešama rehabilitācija pēc gūtajām traumām, vai bērni, kuriem ir stājas problēmas.

Zālē ir nodrošināta plaša materiālā bāze ar speciālu aprīkojumu un trenažieriem.

Bumbu baseinu bērni izmanto, lai relaksētos un padraiskotos.

Sporta zāle

Lielākā telpa iestādē. Telpa, kurā notiek nemitīga kustība. Visu 12 grupu bērniem šeit tiek nodrošināta iespēja nodarboties ar sportu atbilstoši viņu spējām un interesēm. Stafetes, līdzsvara vingrinājumi, spēka vingrinājumi, soļošana, skriešana, komandu spēļu elementi tiek apgūti katru dienu.

Šķēršļu josla jeb džungļi – prieka un sajūsmas vieta!

Zāle, kurā notiek visi lielie iestādes pasākumi, sporta sacensības,  uzstājas mākslinieki, svinam svētkus, jubilejas balles.

Vakaros zālē dejošanas prasmes apgūst interešu izglītības deju studijas audzēkņi.

Skolotāju telpa

Skolotāji šeit  plāno savu darbu, konsultējas, risina aktuālus jautājumus, izmanto interaktīvo tāfeli, veidojot uzdevumus. Šeit notiek skolotāju sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, semināri un sanāksmes skolotāju palīgiem.

Telpa vecāku sanāksmēm, kurās skolotājas prezentē bērnu attīstības dinamiku, iepazīstina ar Skola 2030 materiāliem, risina aktuālus jautājumus.

Telpā ir atpūtas vieta skolotājām, kur pasēdēt, aprunāties, palasīt žurnālus un atgūt spēkus.

Kopā ar bērniem šeit skatāmies multfilmas, apgūstam Džimbas likumus, angļu valodu interešu izglītības nodarbībās.

Vadītājas kabinets

Telpa, kurā notiek administratīvās sanāksmes. Šeit tiek risinātas sarunas ar darbiniekiem, skolotājiem, vecākiem, bērniem, apspriests darbības un attīstības plāns un uzdevumi. Te atrodas enģeļu kolekcija. Visu procesu uzrauga un komentē papagailis Končita.