No 1. septembra pēc jaunās kompetenču pieejā balstītās sistēmas mācības uzsāks 10. klases, tāpēc kļūst aktuāla profesionālās darbības virzības noteikšana.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 28. janvārī pl. 15.30 – 17.00 aicina 9. klašu audzinātājus uz semināru, kura mērķis ir iepazīstināt ar metodiku, ko var izmantot audzināšanas stundās, lai palīdzētu skolēniem izdarīt izvēli pēc 9. klases. Īpaši aicinātas skolas, kurās nav pedagogu karjeras konsultantu. Izstrādātā metodika paredzēta divām audzināšanas stundām. Vairāk informācijas, rakstot uz e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai pa tālruni: 63012163.