Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes uzsāka satura reformas īstenošanu. Aizvadīts pirmais pusgads, un katrai pirmsskolas izglītības iestādei ir savi secinājumi, ieguvumi, atziņas. Pirmajā Labās prakses seminārā “Pedagoģiskā procesa plānošana” ar PII vadītāju vietniekiem tiekamies š.g. 30. janvārī pl. 13.00 pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”. Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Santa Zgrunda dalīsies ar izglītības procesa plānošanā iegūto pieredzi. Kopīgi diskutēsim, salīdzināsim viedokļus, lai kopīgi mācītos un izprastu cēloņsakarības.