Mālpils novada vidusskolas vīzijā teikts, ka tā ir tehnoloģiski moderns novada mūžizglītības un interešu izglītības centrs ar augstu zināšanu sniegšanas līmeni, kas attīsta katra indivīda vēlmi mācīties dažādos vecuma posmos. Skola ir garants izglītības pieejamībai, mācīšanas un mācīšanās kvalitātei, skolas, ģimenes un sabiedrības sadarbības efektivitātei.

Ierosmei daži attēli no www.malpilsvsk.lv