Lai veicinātu metālapstrādes un mašīnbūves nozares speciālistu sagatavošanu atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām, 12 partneri no Lietuvas, Vācijas, Latvijas un Igaunijas no 2016. līdz 2019. gadam īstenoja Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām” (projekta numurs Nr. 575813-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-SSA).

Projektā tika izstrādāts metodisko materiālu komplekts latviešu, igauņu, lietuviešu, angļu un vācu valodās, kas sastāv no:

  • grāmatas „Industrijas 4.0 izaicinājums. Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām”,
  • darba burtnīcas audzēknim, kurā iekļauti praktiski uzdevumi zināšanu nostiprināšanai,
  • skolotāja rokasgrāmatas,
  • 30 plakātiem, kas atspoguļo dažādus procesus metālapstrādē,
  • video prezentācijas, kas demonstrē reālu praktisku darba uzdevumu izpildi,
  • dažādu līmeņu testiem zināšanu pārbaudei

Visi materiāli ir pieejami e-mācību platformā, kur ar tiem var strādāt gan virtuāli, gan lejupielādējot. Platformu var izmantot jebkurš interesents, apmeklējot projekta tīmekļa vietni www.change4industry.eu un autorizējoties e-mācību platformā. E-platformā lietotājiem ir iespēja ievietot arī savus materiālus, tā bagātinot projektā radīto materiālu piedāvājumu un daloties ar savu pieredzi.

Ar mācību materiāliem iespējams iepazīties arī šeit.

Ar projekta prezentāciju var iepazīties šeit.

Kā atzīmēja profesionālās izglītības pedagogi, skolām ļoti trūka šāda mācību materiāla. Vairākas skolas, kas piedalījās projekta materiālu aprobēšanā, ir jau sākušas materiālu izmantot mācību procesā un vērtē to ļoti atzinīgi.