Laikā posmā no 2019. gada 31. oktobra līdz 3. novembrim Portugālē norisinājās Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls. Tajā piedalījās Liene Sabule un Liene Krieviņa no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Zintis Buls no Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC), Inese Pickaine un Iveta Labunska no Skrundas vidusskolas – nacionālā konkursa uzvarētāji, kuri pērn – 2018. gadā bija izcīnījuši tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas dabaszinātņu festivālā “Zinātne uz skatuves” 2019. gadā Portugālē.

Festivālā pedagogi demonstrēja savas inovatīvās mācību metodes vai projektus dabaszinātņu, matemātikas vai IT jomā no Eiropas valstīm, kā arī Ukrainas, Kazahstānas un Kanādas.

ZRKAC prezentēja eksperimentu un demonstrējumu kompleksu ar nosaukumu “Un tomēr viņa griežas”, lai tādējādi veicinātu bērnu izpratni par to, kā rotācija ietekmē mūs un lietas ap mums – sākot no rotaļlietām un beidzot ar planētām un galaktikām.

Informātīvs plakāts

Video

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju tēma bija “Video un animāciju veidošana dabaszinātņu priekšmetos”, kurā skolotāji sadarbojoties apvieno tehnoloģiju izmantošanu ar starpdisciplināru nodarbību vadīšanu bioloģijā, ģeogrāfijā, angļu valodā.

Informatīvs plakāts

Skrundas vidusskolas skolotāju tēma bija “Dzīvo, nevis izdzīvo”, kurā skolotājas pievērsās aktuālājām problēmām vides aizsardzībā un piesārņojuma mazināšanā.

Informatīvs plakāts

Video

Forums ir veidots, lai uzsvērtu zinātnes un tehnoloģiju nozīmi izglītībā un sabiedrības dzīvē, paaugstinātu bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm, zinātni un pētniecību, apzinātu aktīvus un radošus pedagogus, kuri ievieš inovatīvas mācību metodes dabaszinātņu mācīšanā skolā, rosinot skolēnu interesi par dabas zinātnēm, un sniegtu iespēju pedagogiem dalīties savā pieredzē ar kolēģiem, veicinot profesionālu kontaktu veidošanos.

Pedagogiem tā ir lieliska iespēja dalīties pieredzē un savās atziņās, novērtēt kolēģu paveikto. Festivāls notiek reizi divos gados, nākamais norisināsies 2021. gadā Čehijā.

Citu valstu video prezentācijas atrodamas šeit

Citu valstu informātīvie plakāti ierosmei atrodami šeit