Vide, telpu iekārtojums un izmantošanas mērķi tiek veidoti un radīti kopā ar audzēkņiem. Tā radīta, lai būtu mājīga, mūsdienīga un mācību procesu atbalstoša. Tā nemitīgi mainās un tiek attīstīta. Iestāde atbalsta gudru resursu izmantošanu, radošu lietu pārstrādi un pielāgošanu.

Foto: http://www.jaunaskola.lv/