Viena no Valdorfpedagoģijas pamatdomām ir tā, ka cilvēkā jāattīsta viss – griba, jūtas, domāšana, lai tas kļūtu par vispusīgu, domājošu un atbildīgu sabiedrības daļu. Tāpēc arī vide ir tiek veidota, balstoties uz šo koncepciju.

Foto: http://www.abvs.lv