Pirmsskolas izglītības grupas telpa iekārtota atbilstoši bērnu vajadzībām un interesēm, lai bērni varētu paši darboties, izvēloties sev interesējošu spēli vai materiālu. Tādā veidā bērniem tiek nodrošināta caurviju prasmes ”Pašvadība” attīstīšana.

Telpā ir vieta sižetlomu rotaļām, daudz rotaļlietu (trauki, rotaļu "ēdamlietas", leļļu rati un gultiņa, kases aparāts, svari utt.), mazie paklājiņi, lakati, mīkstie sēžammaisi, kas  savietoti telpā ierīkotajā “mājā” vai ap to, un  bērni paši to var iekārtot, uzturēt kārtībā un spēlēt pašu izdomātas spēles.  Plānots, ka “mājas izskats mainīsies līdzi ar gadalaiku maiņu vai svētkiem.

Ar plauktu palīdzību telpa ir sadalīta vairākās daļās. Tā kā šajā mācību gadā ir jaukta vecuma grupa (piecgadnieki un sešgadnieki), tad arī materiāli un spēles ir iegādātas atbilstoši dažādiem vecumiem un bērnu spējām. Bērniem ir pieejamas spēles uzmanības un atmiņas veicināšanai, matemātisko priekšstatu, loģikas un motorikas attīstībai, daudz pužļu un mozaīku. Lai veicinātu bērnu lasītprasmi, vienā no plauktiem ir  grāmatas un žurnāli dažādām interesēm – enciklopēdijas, pasakas, komiksi, bilžu grāmatas.

Lai veicinātu un attīstītu bērnu sensorās sajūtas, bērniem ir iespēja darboties ar daudz un dažādiem dabas materiāliem - graudiem, zirņiem, pupām, smiltīm, kastaņiem, zīlēm. Tos bērni var šķirot, bērt, pārbērt, iebērt, svērt un veikt citas darbības.

Klasē ierīkotas divas "runājošās sienas".  Vēl telpā ir magnēta un ar krītu zīmējama tāfele, pie kurām bērni dienas laikā brīvi var iet klāt un darboties.

Lai rīta aplis un sarunu brīži būtu organizētāki un bērnu uzmanība tiktu veltīta noteiktam uzdevumam, katram bērnam ir sagādāts "sēžamspilvens", kas dažreiz spēļu laikā kalpo arī kā galdiņš (turot spilvenu klēpī).

Klases telpā ir dators, printeris, dokumentu kamera, projektors un ekrāns, plānots pieslēgt arī interaktīvo tāfeli. Materiāltehnisko aprīkojumu izmanto arī bērni, attīstot individuālās digitālās prasmes, kas ir viena no caurviju prasmēm.

Teksta autores:
Jelgavas 4. sākumskolas direktore Agita Lundberga
Jelgavas 4. sākumskolas pirmskolas izglītības grupas skolotāja Ilze Zajankovska

Foto: Jānis Vulfs