Lai atvieglotu skolotāju darbu pārejai uz mācībām latviešu valodā, Valsts izglītības satura centra (VISC) atbalsta komanda izstrādājusi vadlīnijas. Tās ir veidotas ar daudzām saitēm - kā digitāla publikācija, kurā iekļauts plašs saistīto resursu tīkls, lai, lasot konkrētu sadaļu, skolotāji varētu viegli pārvietoties un atrast papildu informāciju par lasāmo tematu.

Ar vadlīnijām aicinām iepazīties: https://drive.google.com/file/d/1GzAyt9YfKUXtNku4qSPPFJrdMUKzuP8E/view?usp=sharing

Metodiskie ieteikumi izstrādāti Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.