Lai mazinātu ņirgāšanās izplatību izglītības vidē, Veselības ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas pedagogiem un izglītības iestāžu atbalsta personālam, kā arī rekomendācijas vecākiem. Tajās iekļauta teorētiskā informācija par ņirgāšanos, kā arī informācija un metodiskie norādījumi par ņirgāšanās profilaksi izglītības iestādē.

Vadlīnijas un rekomendācijas izstrādātas Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

  • Vadlīnijas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit
  • Vadlīnijas pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit
  • Rekomendācijas vecākiem pieejamas šeit