“Mēness laternā un ausu sildītāji” ir  Eiropas dabaszinātņu skolotāju asociācijas “Science on Stage” jeb “Zinātne uz skatuves” izveidots metodiskais materiāls, ko latviešu valodā sagatavojušas  Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde un direktore Sarmīte Vīksna. Šis ir aprakstu krājums par Eiropas zinātniekiem un izgudrotājiem ar praktiskiem uzdevumiem, lai pilnveidotu skolēnu valodas un pētnieciskās prasmes sākimskolas posmā. Tulkotais aprakstu krājums ir interesants ar to, ka piedāvā iepazīties ar konkrētu zinātnieku biogrāfijām. Skolēni uzzina, kā un kāpēc šie cilvēki ir saistījuši savas darba gaitas ar dabas zinātnēm. Tekstuālo informāciju papildinošie uzdevumi veidoti tā, lai skolotāji darbotos kopā ar skolēniem, izzinot dabas parādības un veicot eksperimentus, kas saistīti ar zinātnieku pētāmo jomu. Šādā veidā, ieinteresējot tēmā, ar aizrautību veicot uzdevumus, skolēniem tiek raisīta interese par dabaszinātnēm un tehnoloģijām, vienlaikus nodrošinot patstāvīgu mācīšanos un valodas prasmju pilnveidi.
Materiāls pieejams
šeit.