20 skolotāji no vairākām Eiropas valstīm divus gadus ir kopīgi strādājuši, lai iepazīstinātu ar to, kā ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus varētu integrēt dabaszinātņu stundās. Eiropas dabaszinātņu asociācija Science on Stage Berlīnē prezentēja interaktīvos mācību materiālus.

Klimata pārmaiņas, vides aizsardzība, ilgtspēja – šie ir jautājumi, kas uztrauc bērnus un jauniešus visā Eiropā. Tāpēc STEM priekšmetu skolotājiem būtu jārunā par šiem aktuālajiem jautājumiem, lai vienlaikus ieinteresētu skolēnus par dabaszinātnēm un IT jomu, jo tieši šiem mācību priekšmetiem būs izšķiroša nozīme nākotnē.

Eiropas dabaszinātņu asociācija Science on Stage projektā “Rīkojies tagad, lai sasniegtu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus” atklāj, kā to var panākt. Divdesmit skolotāji no vienpadsmit valstīm kopīgi ir izstrādājuši konkrētas un praktiskas idejas par to, kā 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus var mācīt STEM priekšmetus stundās.

Projektā iekļautas tādas tēmas kā: “Pieejama un tīra enerģija” (7. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķis), “Laba veselība un labklājība” (3. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķis), “Tīrs ūdens un sanitārija” (6. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķis).

“Skolotājiem ir jāpievērš šiem jautājumiem uzmanība, nevis darot to teorētiski, iepazīstinot ar tēmu, kas ir pasīva darbības forma, bet gan aktīvā veidā, lai panāktu skolēnu iesaisti. Tādējādi lai skolēni saprastu, kā viņi ar savu uzvedību var radīt pozitīvas pārmaiņas un kāda loma tajā ir STEM priekšmetos iegūtām prasmēm. Projektā iesaistītie skolotāji paralēli ikdienas darbiem un noslodzei skolā, divus gadus brīvprātīgi strādāja kopā, lai īstenotu šo projektu. Bija patiess prieks to vērot, tāpēc noteikti vēlos pateikties visiem iesaistītajiem skolotājiem,” stāsta Stefānija Šlunka (Stefanie Schlunk), Eiropas dabaszinātņu asociācijas Science on Stage Vācijas izpilddirektore.

Eiropas dabaszinātņu asociācija Science on Stage ir domājusi arī par ilgtspējīgu pieeju attiecībā uz materiālu ražošanu. Tāpēc projektā izstrādātais saturs ir pieejams nevis drukātā formātā, bet gan digitāli. Izstrādātie video un interaktīvie materiāli ļaus skolotājam gūt padziļinātu ieskatu ilgtspējīgai nākotnei, komunicējot par šiem jautājumiem ar skolēniem.

Materiāli veidoti tā, lai tie būtu pieejami un izmantojami gan datorā, gan citās mobilajās ierīcēs. Tādējādi skolotāji ne tikai gūs iedvesmu un idejas par konkrētām ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītām tēmām, bet arī par to, kā izmantot digitālos rīkus savās stundās. Materiāls ir pieejams vācu un angļu valodā, un tas ir izmantojams pamatskolas un vidusskolas posmā.

Eiropas dabaszinātņu asociācija Science on Stage pēc projekta “Rīkojies tagad, lai sasniegtu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus” publikācijas rudenī piedāvās arī bezmaksas tīmekļa seminārus. Eiropas dabaszinātņu asociācija Science on Stage aicina skolotājus piedalīties konkursā “Nākotnes līga”. Tajā skolotāji kopā ar savu klasi var izstrādāt un iesniegt savus ilgtspējīgas attīstības mērķu projektus. Izveidoto materiālu mērķis ir sniegt idejas un iedvesmot skolotājus visā Eiropā veicināt ilgtspējību un vides aizsardzību.

Eiropas dabaszinātņu asociācijas Science on Stage projekta “Rīkojies tagad, lai sasniegtu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus” izstrādātais materiāls pieejams šeit: www.science-on-stage.eu/act-now-sdg