Ikgadējā Karjeras nedēļa šogad norisināsies no 17. līdz 21. oktobrim un jau ceturto gadu Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs izstrādā metodes, lai veicinātu karjeras integrēšanu pilnveidotajā mācību saturā un pieejā.

 Karjeras nedēļa aktualizē mērķtiecīgu nākotnes profesijas izvēli un mācību priekšmetu saistību ar nodarbošanos nākotnē. Spēja saskatīt sakarību starp šīm abām jomām parasti veicina motivāciju mācīties.

Izstrādātā mērķis ir rosināt mācību priekšmeta skolotājus iesaistīties karjeras izglītībā un rosināt skolēnus domāt par zināšanu un prasmju saistību ar reālo dzīvi.

Materiāls pieejams šeit.

Ar iepriekšējās karjeras nedēļās izstrādātajām metodēm var iepazīties šeit.