No 24. marta līdz 27. martam Čehijas galvaspilsētā Prāgā notika Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls “Zinātne uz skatuves”. Festivālā piedalījās arī trīs dabaszinātņu skolotāji no Latvijas – Svetlana Rudjko no Daugavpils 16. vidusskolas, Aleksandrs Smirnovs un Josifs Spirts no Jelgavas 5. vidusskolas.

Jelgavnieku projekts “Kā tas strādā?” tika prezentēts kategorijā “Daudzveidība STEM priekšmetu apguvē”. Tajā tika parādīta mācību metožu daudzveidība, kā caur interešu izglītību iespējams stiprināt formālajā izglītībā gūtās zināšanas, kad sastopas lego robotika, elektronika un programmēšana. Tādā veidā tiek sekmēta zinātnes un tehnoloģiju prasmju attīstīšana praktiskā veidā. Pie tam nodarbībās vecākie un pieredzējušākie bērni ar skolotāju atbalstu palīdz jaunākajiem audzēkņiem apgūt zināšanas un prasmes.

“Sapratu, ka esam uz pareizā ceļa, bet ir vēl ko attīstīt. Festivālā valdīja tāds tehniskais radošums! Ieguvu kontaktus ar citu valstu skolotājiem, domāju arī par kopīgiem projektiem, ko varētu īstenot nākotnē,” savos iespaidos dalījās Aleksandrs Smirnovs.

Žūrijas komisijas pārstāve Daiga Krieviņa no Mārupes pamatskolas stāsta: “Festivāls ir kā iedvesmas laboratorija jaunām idejām, ko var izmantot sava pedagoģiskā darba pilnveidošanai. Daudz redzēto risinājumu sniedz impulsu meklēt jaunas pieejas tieši Latvijas izglītības sistēmā. Kopumā var secināt, ka Latvijas izglītības prioritātes – skolēnu patstāvīga darbība, tehnoloģijas un arvien praktiskāka pieeja – ir arī Eiropas skolotāju galvenais sasniedzamais rezultāts.”

Savukārt Svetlana Rudjko pārstāvēja to apakškategoriju, kas apvieno STEM – dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas – mācīšanu ar mākslas, mūzikas, sporta, vēstures un citu priekšmetu apguvi. Projektā “Vienādojumu mūzika” daugavpiliete piedāvāja metodes, kā skolēniem attīstīt matemātiskās, muzikālās prasmes un loģiku. Piemēram, atrisinot matemātisku uzdevumu, iegūst konkrētus ciparus no viens līdz septiņi, kas atbilst noteiktai notij. Tādējādi no iegūtās kombinācijas izveidojas melodija. Stenda apmeklētājiem bija iespēja to nospēlēt uz ksilofona.

Skolotāji savu līdzdalību festivālā varēja pieteikt vienā no tēmām: “Zinātne vismazākajiem”, “Ilgtspējīgas attīstības mērķi izglītībā”, “Tehnoloģijas STEM mācību priekšmetos”, “Daudzveidība STEM priekšmetu apguvē”, “STEAM projekti, kas apvieno dabaszinātnes aspektu mācīšanu ar mākslas, mūzikas, sporta, vēstures un citu priekšmetu apguvi”, “Sadarbība dabaszinātņu mācīšanā” un “Starptautiskie sadarbības projekti”.

Iesniegtos projektus vērtēja starptautiska žūrija pēc šādiem kritērijiem: skolēnu intereses veicināšana par zinātni, parādību pētīšanu, saistība ar reālo ikdienas dzīvi, ilgtspējīga ietekme, iespējas veikt ikdienas skolas dzīvē un par saprātīgām izmaksām, izzināšanā un pētniecībā balstītas mācīšanās veicināšana, demonstrējuma/ projekta/metodes novitāte.

Kopumā pasākumā no 34 valstīm piedalījās vairāk kā 350 pedagogu, kas māca dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātiku un mākslas priekšmetus, sākot no pirmsskolas posma līdz vidusskolai.

Jau trešo reizi Latvijai bija iespēja parādīt savu pieredzi un mācīties kopā ar citiem pedagogiem. Nākamais Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls “Zinātne uz skatuves” notiks Somijas pilsētā Turku 2024. gadā. Iespēju piedalīties festivālā skolotāji iegūst, piedaloties nacionālajā atlases konkursā, ko 2023. gadā organizēs Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC).