Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Baltijas Datoru Akadēmiju (BDA) un mācību līdzekļu autoriem ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ietvaros izstrādā digitālos mācību līdzekļus dažādās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, kokapstrādē, būvniecībā, pārtikas ražošanā. Izstrādātie mācību materiāli veidoti profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem, kā arī attiecīgo nozaru profesionāļiem, kuriem aktuāli iegūt jaunāko nozares informāciju. Balstoties uz mūsdienu darba tirgus vajadzībām, kopumā tiek veidots 31 digitālais mācību līdzeklis. Šobrīd pieejami jau 24 sagatavoti mācību materiāli, kas pieejami šeit: https://dml.visc.gov.lv (lietotājvārds – students, parole – students).