2020. gadā SIA „Edgars un Tamāra” privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” tika piešķirts Jelgavas pilsētas pašvaldības grants uzņēmējdarbības atbalstam. To pirmo reizi saņēma desmit pilsētas uzņēmēji. Par saņemto grantu tika iekārtota multifunkcionāla telpa pirmsskolēnu mācīšanās un attīstības vajadzību atbalstam. 2021. gada 15. novembrī  ‘Pīlādzīša´ darbinieki dalījās ar Jelgavas valstspilsētas pirmsskolas pedagogu saimi pieredzē par paveikto, atziņās un nākotnes iecerēs.

Materiāls "Domu planetārijs"