Pamācība par jautājumu ģenerēšanas, tiešsaistes balsošanas rīku Mentimeter, kuru var izmantot tūlītējas atgriezeniskās saites iegūšanai mācību procesā. 

Mentimeter izmantošana mācību procesā