Lai apskatītu pieejamos resursus kritiskās domāšanas un mediju lietošanas prasmju integrēšanā mācību un audzināšanas darbā, spied uz aktīvās pogas (rociņas).