Zemgales plānošanas reģions ir izveidojis animācijas filmu "Augt dižam Zemgalē", kurā stāstīts par mūsu dižajiem novadniekiem, kas ir atstājuši būtisku devumu literatūrā, politikā un citās nozarēs, kā arī par to piemiņai izveidotajiem tūrisma objektiem – mājām un muzejiem. Animācijas filmā sastapsiet rakstniekus Vili Plūdoni, Andreju Upīti, Annu Brigaderi, Jāni Jaunsudrabiņu, dzejnieku Raini, Latvijas Valsts prezidentus Kārli Ulmani, Jāni Čaksti, Albertu Kviesi un Gustavu Zemgalu.

Filmiņa paredzēta bērniem no 1. līdz 4. klasei, taču to būs interesanti noskatīties ikvienam.

Animācijas filma izstrādāta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions) ietvaros.

Animācijas filmu var noskatīties Zemgales plānošanas reģiona Youtube.com lapā un facebook.com profilā: facebook.com/Zemgale.

Skatīties filmu