Programmas “Piens un augļi skolai” mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, kā arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un veicināt veselīga uztura patēriņu skolēniem. Lai sekmētu bērnu un jauniešu veselīgas ēšanas un uztura paradumu veidošanos un nostiprināšanos, programmas ietvaros ir izstrādāti metodiskie materiāli izglītības iestāžu pedagogiem. Materiāli paredzēti dažādu vecumposmu bērnu izglītošanai: pirmsskolas vecuma bērniem, 1. - 3. klases skolēniem, 4. - 6. klases skolēniem, 7. - 8. klases skolēniem, 8. - 9. klases skolēniem. Šajos materiālos ietvertas tēmas par veselīgiem ēšanas un uztura paradumiem, veselīgu ēdienkarti, augļiem un dārzeņiem, to nozīmi, pārtikas produktu grupām.

Metodiskie materiāli pedagogiem