Lai vecāki un skolotāji varētu veiksmīgāk atbalstīt bērnus pašvadītas mācīšanās procesā, “Iespējamā misija” sadarbībā ar izglītības ekspertiem Swedbank emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros kā atbalstu skolēniem, skolotājiem un vecākiem ir izveidojusi digitālu rokasgrāmatu – “Pašvadītas mācīšanās ceļvedi”.

Rokasgrāmatā atrodami padomi un konkrēti piemēri, kā veicināt bērna prasmi mācīties pašam, kā dažādās situācijās trenēt trīs pašvadītas mācīšanās pamatdarbības - plānošanu, uzraudzīšanu un novērtēšanu. “Pašvadītas mācīšanās ceļvedis” noderēs gan skolotājiem, gan vecākiem, gan pašiem skolēniem  no 1. līdz 12. klasei.

Ceļvedis pieejams nodibinājuma "Iespējamā misija" mājaslapā:

https://www.iespejamamisija.lv/pasvaditas-macisanas-celvedis