“Libri amici, libri magistri” – grāmatas ir draugi, grāmatas ir skolotāji, vēsta latīņu teiciens. Lasītprasme ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Mēs visi to apguvām, bet kā šo prasmi iemācīt mūsu bērniem? Tas ir jautājums, uz ko atbildēt reizēm nemaz nav tik vienkārši. Šīs atbildes pedagogi kopīgi meklēja 18. martā, kad ar starptautisku tiešsaistes konferenci "Lasītprasmes pilnveides ceļā" noslēdzās Eiropas savienības Erasmus+ programmas projekts "Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438 , kurā piedalījās pirmsskolas un sākumskolas pedagogi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
 
Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta rezultātiem. Viens no projekta rezultātiem ir tapusī rokasgrāmata "L-A-S-Ī-T. Kā mācīt un mācīties lasīt?”. Tikpat būtiska ir izstrādātā kursu programma “Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi”. Kursu programmu plānots iekļaut ZRKAC piedāvājumā. Ar programmas saturu latviski var iepazīties - ŠEIT, savukārt angliski tā pieejame ŠEIT.
 
Rokasgrāmatas "L-A-S-Ī-T. Kā mācīt un mācīties lasīt?” mērķis ir palīdzēt risināt profesionālos izaicinājumus, kas visās trijās valstīs ir ļoti līdzīgi. Tajā ir gan teorētiskais pamatojums, gan praktiski piemēri, kā veicināt lasītprasmes attīstību bērniem no 1,5 līdz 12 gadu vecumam. Rokasgrāmatu pedagogi varēs izmantot kā metodisko līdzekli. Tā izveidē piedalījās 12 pedagogi praktiķi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Eksperta Andra Krieķa vadībā rokasgrāmatā tika apkopotas un praksē aprobētas visu trīs projektā iesaistīto valstu ekspertu idejas.
 
Vairāk par projektu ŠEIT.
Rokasgrāmata latviski pieejama ŠEIT
Rokasgrāmata angliski pieejama ŠEIT