Šajā materiālā un pedagogu izglītošanas programmā ir apskatītas piecas tēmas, kam nepieciešams pievērst uzmanību mājās, skolā, vietējā sabiedrībā – veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, seksuālā un reproduktīvā veselība, psihiskā veselība, kā arī atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu izplatības mazināšana. Materiālu veido piecas nodaļas, kur katra no tām veltīta vienai no iepriekš minētajām tēmām. Pēc katras apakštēmas teorētiskā izklāsta seko vairāku aktivitāšu piemēri 1. – 3. klases skolēniem un 4. – 6. klases skolēniem. Katras tēmas beigās sniegti arī papildu ieteikumi pedagogiem.

Materiālu sagatavoja Latvijas Republikas Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs.

 Materiāls  izstrādāts  Eiropas  Sociālā  fonda  darbības  programmas  "Izaugsme  un  nodarbinātība"  9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Materiāls pieejams šeit.